Care este procedura pentru despagubirile de la ANRP

Pentru stabilirea si acordarea despagubirilor propuse de entitatile investite cu solutionarea notificarilor este urmata procedura reglementata de Titlul VII al legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, cu completarile si modificarile aduse de Ordonanta de urgenta nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate abuziv. Procedura administrativa mai sus amintita presupune analizarea dosarelor inaintate Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sub aspectul legalitatii respingerii cererii de restituire in natura si sub aspectul cuantumului pretentiilor de restituire in echivalent.

Emiterea deciziei reprezentand titlul de despagubire Dispozitiile autoritatilor administratiei publice locale vor fi centralizate pe judete la nivelul prefecturilor, urmând a fi înaintate de prefect catre secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, însotite de referatul continând avizul de legalitate al institutiei prefectului, ulterior exercitarii controlului de legalitate de catre acesta. Daca secretariatul Comisiei Centrale constata ca restituirea in natura nu este posibila si dosarul persoanei indreptatite la masuri reparatorii in echivalent este complet, acesta se inainteaza evaluatorului autorizat sau societatii de evaluatori, desemnati de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, in vederea intocmirii raportului de evaluare.

După primirea dosarului, evaluatorul desemnat intocmeste raportul de evaluare care conţine cuantumul despăgubirilor în limita cărora va fi acordat titlul de despăgubire. În baza raportului de evaluare Comisia Centrală procedeaza fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.

Dupa emiterea titlului de despagubire, titularii pot opta pentru acordarea despagubirilor in numerar in cuantum de pana la 500.000 RON, urmand ca pentru diferenta sa primeasca actiuni la Fondul Proprietatea.

In cazul in care suma solicitata este de maxim 250 000 RON, plata se efectueaza intr-o singura transa, iar in cazul in care depaseste acesta suma, plata se face in doua transe pe o perioada de 2 ani.

In situatia in care documentatia este incompleta, Directia pentru acordarea Despagubirilor in numerar va solicita persoanei indreptatite completarea acesteia-urmand ca cererea sa fie solutionata dupa depunerea actelor solicitate.

In baza deciziei reprezentand titlu de despagubire si a optiunii persoanei indreptatite, ANRP va proceda la emiterea titlurilor de plata (pentru despagubirile in numerar) si/sau a titlului de conversie.

Titlurile de plata, respectiv de conversie vor fi emise in ordinea inregistrarii cererilor de optiune a persoanelor indreptatite a primi despagubiri.

Avocat Despagubiri
www.avocatdespagubiri.com

Lasa un comentariu

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.