Servicii Clienti

Preluarea obligatiilor din Legea 211 din 2011 – Selcolect SRL

Deseurile, desi sunt omniprezente in viata noastra, trec neobservate. Politica actuala în domeniul managementului deseurilor se axeaza pe reducerea consumului, punandu-se accent pe refolosire si reciclare. Toti cei implicati in activitatea de gestionare a deseurilor, de la producatori, detinatori de deseuri si pana la agentii economici care au ca activitate valorificarea si eli-minarea deseurilor sunt obligati sa respecte normele privind protectia mediului.
In ultimii ani legislatia romaneasca in domeniu a suferit un proces de conti-nua innoire, aducere la zi si corelare cu cerintele, reglementarile si standardele internationale, indeosebi cu cele ale Uniunii Europene. Toate directivele Uniunii Europene din prezent, privind gestiunea deseurilor au fost transpuse in legislatia romaneasca prin Legea nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deseurilor.

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor aduce cateva noutati demne de remarcat. Este vorba de o noua viziune, concepte fundamental noi, care trebuie citite si intelese cu atentie. Spre exemplu: ierarhizarea deseurilor, subproduse, incetarea statutului de deseu, raspunderea extinsa a producatorului, biodeseuri. Chiar si in cazul raportarilor, evidentei deseurilor, apar schimbari care genereaza la acest moment efecte asupra generatorilor de deseuri.

Un aspect ne-a atras atentia in mod special : noua lege ii obliga la instruire pe toti producatorii si detinatorii de deseuri. Nici autoritatile competente nu sunt uitate; la randul lor,  ele sunt chemate la cursuri de formare pentru includerea cerintelor privind prevenirea generarii de deseuri în autorizatiile de mediu.

Conform Legii nr. 211 / 25.11.2011 privind regimul deseurilor (art.22), toti operatorii economici detinatori / producatori de deseuri persoane juridice, comerciantii, au obligatia sa desemneze un angajat din randul salariatilor proprii, instruit prin absolvirea unor cursuri de specialitate, care sa asigure indeplinirea obligatiilor privind regimul deseurilor generate si /sau colectate sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. [Amenda este de la 15.000 lei la 30.000 lei si se aplica de catre Garda Nationala de Mediu si de Administratia publica locala].

Avand in vedere ca toti operatorii economici, indiferent de activitatea desfasurata, sunt detinatori / producatori de deseuri, asa cum sunt ele definite in Anexa 1 a Legii nr. 211 / 25.11.2011, aceasta prevedere legislativa va afecteaza si pe Dvs.

Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa incadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate. Lipsa incadrarii deseurilor se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice.

Incadrarea unui deseu potential periculos ca deseu nepericulos, fara efectuarea analizelor fizico-chimice, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice.

Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora. Nerespectarea se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice.

Societatea Comerciala SELCOLECT SRL ( www.selcolect.ro )este calificata pentru realizarea serviciilor suport privind obligatiile de mediu pe care societatea Dvs. le are ca generator de deseuri din propria activitate, sau colector / reciclator, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Obligatiile de mediu se stabilesc de catre specialisti in gestionarea deseurilor, pentru fiecare categorie de deseu generat si / sau colectat / transportat, in concordanta cu obiectul de activitate cod CAEN al firmei Dvs.

Servicii oferite de Selcolect SRL:

 • Organizarea gestiunii deseurilor generate pe amplasament
 • Organizarea interna privind colectarea separata a deseurilor generate
 • Incadrarea deseurilor generate conform listei nationale a deseurilor
 • Intocmirea listei deseurilor generate
 • Elaborarea si completarea registrului de evidenta a deseurilor generate
 • Intocmirea evidentei gestiunii deseurilor generate, conform HG 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Intocmirea si transmiterea raportarilor catre Agentia de Mediu
 • Evidenta ambalajelor si a deseurilor de ambalaje generate
 • Identificarea obligatiilor de plata la Fondul pentru Mediu
 • Calculul contributiilor , transmiterea si depunerea declaratiilor la Administratia Fondului pentru Mediu
 • Reprezentarea firmei in relatile cu Garda de Mediu, Politia Locala / Mediu
 • Elaborarea si intocmirea documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Mediu
 • Elaborarea si intocmirea documentatiei pentru obtinerea Acordului de preluare ape uzate
 • Intocmirea documentatiei necesare pentru conformarea cu prevederile legale de mediu si de gestiunea deseurilor
 • Elaborarea Planului de Masuri pentru combaterea poluarilor accidentale pe amplasament
 • Instruirea periodica a angajatilor privind aspectele de mediu si constientizarea acestora privind colectarea separata a deseurilor
 • Elaborarea planului pentru Prevenirea si minimizarea generarii deseurilor, inclusiv a deseurilor de ambalaje
 • Elaborarea de Instructiuni de lucru / Proceduri proprii pe amplasament pentru colectarea separata a deseurilor
 • Consultanta de mediu
 • Consultanta in domeniul Managementul Deseurilor conform prevederilor inscrise in Legea 211/2011 si legile subsecvente
 • Externalizarea serviciului de Protectia Mediului
 • Externalizarea serviciului de Gestiune a Deseurilor generate

Alte activitati: Gestiunea deseurilor, Evidenta deseurilor, Legea mediului, Agentia mediului, Garda de mediu, Autorizatie mediu, Avize de mediu, Fondul pentru mediu, Ape uzate, Management mediu, Consultanta de mediu, Legea 211 din 2011.

Related posts
Servicii Clienti

Servicii demolari case cu ajutorul utilajului Bobcat

AfaceriServicii Clienti

De ce sa apelezi la serviciile de desinsectie? Afla mai multe informatii

Servicii Clienti

DDD-Iasi iti ofera serviciile de deratizare 100% eficiente in Iasi

Servicii Clienti

Amanetul auto- cel mai avantajos serviciu al caselor de amanet din Bucuresti

Sign up for our Newsletter and
stay informed